0 items
Beveiligd met SSL
Snelle verzending
Online Payment
Professionele hulp

Lange Weide 9, 5397AG Lith, Nederland

Over ons privacybeleid

door-alert.nl geeft veel om uw privacy. Wij hebben de zorgverlening voor u en uw gebruik van onze diensten en verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de bijbehorende ontsloten dienstverlening van dooralert.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 / 05 / 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalst de geldigheid van alle versies. Dit privacybeleid waarbij gegevens over u door ons worden verzameld, waarmee deze gegevens kunnen worden gedeeld. Er is ook een mogelijkheid om u te laten uitschelden.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacy-privacyverantwoordelijke.

Over de gegevensverwerking

U kunt deze laten, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting voor AndersOVH. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons staan, worden met deze partij gedeeld. AndersOVH heeft toegang to your data to our (technical) support to provide, zij will your data never use for an ander doel. AndersOVH is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht omname beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, we hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. We have match technical and organizationalische measures take into abuse, damage and corrupie of data om mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.

Web hosting
OVH / DOOR-ALERT.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van OVH van DOOR-ALERT.nl. DOOR-ALERT.nl heeft uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. OVH of DOOR-ALERT.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en verlies van uw bedrijf te voorkomen. DOOR-ALERT.nl is op aarde van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is via onze website is verzonden ziet u de 'unsubscribe' link. U ontvangt onze nieuwsbrief en niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimpmedewerk opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die kennis maken van e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp gaat er voor recht om te verbeteren en te verbeteren.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, corruptie en corruptie van uw en onze gegevens veel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot postvak en wij behandelen al e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Mollie van PayPal

Voor het afhandelen van een deel in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie van PayPal. Mollie van uw PayPal-rekening, creditcardmaatschappij of creditcardgegevens. Mollie of PayPal heeft hold to technical. Mollie of PayPal gaat verder met het gebruik van de service verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te. Alle gebruiksvoorwaarden van Mollie's / PayPal's dienst waarvoor zij derden inschakelen. Mollie of PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan de grond of de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen Verzenden en logistiek
PostNL

Als u een bestelling plaatst, laat het ons weten. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en statusgegevens met PostNL delen. PostNL heeft deze gegevens alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling plaatst, laat het ons weten. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat we uw naam, adres en toestandgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook op deze goederen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Efactuurdirect

Voor onze controle van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze controle van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Efactuurdirect is vertrouwelijk behandelen. Efactuurdirect uses your texts niet for other bunch and above beschreven.

Externe verkoopkanalen
Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij hebben deze gegevens bij uw bestelling geplaatst. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben een geschikte technische en organisatorische maatregelen om u te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij hebben deze gegevens bij uw bestelling geplaatst. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben een geschikte technische en organisatorische maatregelen om u te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij bieden uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de bewerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij bieden uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens deelt over een later tijdstip contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens zijn niet met anderen gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve taken te voldoen. Deze derden zijn geheime afspraken tussen een en een wettelijke verplichting.

Automatische verzamelde gegevens

Data die automatisch worden verzameld door onze website worden onze service verder verbeterd. Deze gegevens (zijn uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In vat gevallen kan worden gebruikt in verband met fiscaal strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In a-case case are we durable your data to disks, but that we are their their their options offers daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij houden uw gegevens open voor uw cliënt. Wijzen over ons niet langer van onze diensten gebruik wensen te maken. Als u dit vergeet ons op te zoeken. Oprest van duurzame gegevensbestanden occasions we facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

...

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als belangrijke persoon om de naam van namens ons worden verwerkt. Wij leggen u uit hoe u dit doet. In principe sturen wij emails to author in the renders bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres van wilt per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde behoefte, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u datt uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) te voeren en in te voeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je ons vraagt ​​om ons te onderhouden. E-mailadres van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) te hebben en te laten kennen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij zijn bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) te hebben. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres is dat uw gegevens niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en laten in werking treden. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften van kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt in opdrachten van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle voorzuiverheid kunnen wij in een ijverige situatie niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden en niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en anderen rechten

U heeft in een rechtszaak tegen de verwerking van uw gegevens deur of in opdracht van door-alert.nl. Als u uw aanvraag maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking nemen in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bericht gegrond dat wij ons daten en / of van kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken? U heeft niet het recht om te werken met de individuele voorstelvorming van profiling te worden onderworpen. Wij hebben uw gegevens niet op speciale schoonheid dat dit recht van toepassing is. Bent u mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” -dienst.

Wij gebruiken deze dienst om te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze kunststeen is beschikbaar op basis van wet and en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet laten zien de horizon analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de werking waarop wij rieten verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

door-alert.nl

Lange Weide 9 5397AG Lith Nederland T +041 (278) 8102 - XNUMX E shop@door-alert.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Anna Borkowska

Deel dit
Sluit me aan bij wachtlijst Wij informeren u dat het product op voorraad komt. Laat hieronder uw geldig e-mailadres achter.
E-mail* Aantal Wij zullen uw contact niet anders zijn.